Servisná činnosť a údržba požiarnotechnických zariadení je nevyhnutnou činnosťou pre zabezpečenie ich plnej funkčnosti a akcieschopnosti.

Servis je zabezpečovaný 24 hodín pracovníkmi spoločnosti, ktorí majú na servis a údržbu oprávnenia, potrebné technické vybavenie a sú schopní prípadné poruchy odstrániť.

Súčasťou servisu sú aj pravidelné kontroly

  • stabilných hasiacich zariadení
  • hadicových zariadení
  • hasiacich prístrojov
  • a ďalších požiarnotechnických zariadení