Stabilné hasiace zariadenia

Stabilné hasiace zariadenia trvale zabudované do stavieb a technológii Vám zabezpečia trvalú a efektívnu aktívnu ochranu majetku a zdravia osôb ochranu pred požiarom. Výber optimálneho riešenia Vám doporučí a navrhne náš projekčný tým na základe Vašich požiadaviek, požiadaviek všeobecne záväzných predpisov a podľa povahy chráneného objektu a jeho vybavenosti. Na výber sú rôzne hasivá a spôsoby hasenia.

Stabilné hasiace zariadenie – sprinklerové je samočinné hasiace zariadenie, ktoré pozostáva z rozvodnej potrubnej siete trvalo pripojenej ku stavebným konštrukciám, ventilovej stanice (riadiaceho ventilu), armatúr a sprinklerových hlavíc, ktoré sú v istených požiarnych úsekoch pevne pripojené k rozvodnému potrubiu.

Objemové hasenie a plyn sa dostane do celého objemu miestnosti a aj do malých a neprístupných miest. Je schopný uhasiť požiar aj v miestach kde iné metódy zlyhávajú. Slúži k ochrane miestností s predmetmi vysokej hodnoty, kde je potrebný rýchly a účinný hasiaci systém.

Penové SHZ využíva na hasenie vzduchovú penu, ktorá sa vyrobí prevzdušnením penotvorného roztoku vyrobeného z vody a penidla, pričom množstvo primiešaného vzduchu určuje typ peny ťažká, stredná alebo ľahká pena.

Vodná hmla využíva na hasenie mikroskopické kvapôčky vody vytvorené pri vysokom tlaku prostredníctvom špeciálnych trysiek, čím sa vytláčajú a absorbujú škodlivé splodiny horenia a ochladzuje okolitý vzduch.