Naša spoločnosť je zameraná na zakázkovú výrobu v oblasti dodávok stabilných hasiacich zariadení. Dodávok požiarnotechnických zariadení, elektrickej požiarnej signalizácie s poskytovaním služby protipožiarnej ochrany na kľúč.

Výroba sa realizuje vo vlastnej výrobnej prevádzke vybavenej potrebným strojným zariadením kvalifikovanými zamestnancami. Spoločnosť je certifikovaným výrobcom stabilných hasiacich zariadení.

Filozofiou spoločnosti AX-Trade, s.r.o je poskytovať našim zákazníkom komplexné a efektívne riešenia v oblasti protipožiarnej ochrany - vypracovanie projektovej dokumentácie, dodávka, realizácia, údržba a následný záručný a pozáručný servis zariadení protipožiarnej ochrany. Zohľadnenie špecifických požiadaviek užívateľa a zhodnotenie rizikových faktorov.

V spoločnosti pracujú ľudia s oprávnením na projektovanie, údržbu a inšpekciu stabilných hasiacich zariadení, elektrickej požiarnej signalizácie špecialista požiarnej ochrany, a zamestnávame 15 stálych zamestnancov na montáž stabilných hasiacich zariadení s oprávnením na inštaláciu stabilných hasiacich zariadení a elektrickej požiarnej signalizácie.

Zároveň sú pracovníci oprávnení aj na montáž protipožiarnych prestupov a dodávok rozvodov požiarnej vody a hydrantov. V oblasti projekcie a inžinieringu zabezpečujeme projekty stabilného hasiaceho zariadenia, projekty protipožiarnej bezpečnosti stavieb, projekty požiarnej signalizácie, autorský dozor, konzultačnú činnosť vrátane týchto dodávok zabezpečujeme aj revízie a vyjadrenia štátnych orgánov v oblasti protipožiarnej ochrany (schválenie projektov, funkčné skúšky, apod.)