Elektrická požiarna signalizácia je veľmi dôležitou súčasťou komplexnej ochrany majetku i ľudského zdravia. Včasná a spoľahlivá detekcia vzniku požiaru vo všetkých jeho formách (tlenie, zadymenie, plameň) zníži prípadné škody resp. finančné náklady na nápravu na polovicu, ale čo je hlavné dokáže zabrániť zbytočnému ohrozeniu zdravia obyvateľov či pracovníkov.

Naša spoločnosť ponúka poradenstvo v oblasti protipožiarnych systémov, projekciu, dodávku, inštaláciu a kompletný záručný i pozáručný servis na systémy EPS od renomovaného zahraničného výrobcu SCHRACK SECONET z Rakúska Spolupracujeme i s ďalšími výrobcami systémov EPS trhu a dodávame okrem spomenutého systému SCHRACK SECONET aj systémy iných výrobcov

Všetky systémy SCHRACK SECONET sú vyvinuté a vyrobené v Rakúsku a zodpovedajú najnovším normám (VdS, EN, STN, požiadavky hasičských zborov a certifikačných úradov) a najnovším poznatkom odvetviam vedy, zaoberajúcich sa ochranou pred požiarmi.

Plná redundancia

Úlohou systému EPS je detekovať požiar v čo najskoršom možnom čase, nepretržite kontrolovať celý pozorovaný objekt a reagovať na každú zmenu. Dobrý systém EPS Vás nesmie sklamať výpadkom. Z tohoto dôvodu je systém SCHRACK SECONET BMZ Integral 100% redundantný, a ako jediný poskytuje záruku plnej funkčnosti. Znamená to, že v jednej ústredni EPS sú umiestnené dva samostatné na sebe nezávislé systémy. Ak sa vyskytne v aktívnej polovici chyba, systém sa automaticky prepne na neporušenú stranu. Všetky funkcie celkového systému EPS zostávajú neobmedzené a plne k dispozícii.

Systém AirSCREEN

Vykonáva perfektnú detekciu požiaru a predstavuje doteraz technicky neprekonanú ochranu pred požiarom. Jedinečne vyvinutý senzor príma permanentne vzorky vzduchu okolia a preskúšava ich na prítomnosť častíc dymu, pričom sú rýchlo a spoľahlivo rozpoznané aj najmenšie tlejúce požiare. Spektrum citlivosti merania je nastaviteľné individuálne. Hlásič je schopný detekovať koncentrácie dymových aerosólov, ktoré človek v žiadnom prípade nerozozná - v nastaviteľnom rozsahu od 0,02 do 10percent koncentrácie dymu na meter. Systém so všetkými svojimi vlastnosťami nástrojmi a príslušenstvom spĺňa požiadavky normy EN 54-20 triedy A, B C a súvisiacich európskych noriem a na systém sú vydané potrebné certifikáty. (CPD, VdS) pri ktorých sa potvrdilo, že systém zastáva najvyššiu úroveň vo včasnom rozpoznaní požiaru. Systém sa navrhuje pomocou špecializovaného software čím je zabezpečená kvalita a efektivita návrhu. Návrh obsahuje 3D výkres trubkovania, a nastavenie optimálnej konfigurácie.

Systém nemonitoruje len okolie ale aj sám seba a systém má tzv. zaúčaciu dobu - to znamená, že po inštalácii a vykoná skúšobná prevádzka. Počas nej sa zaznamenáva úroveň pozadia aby sa našlo optimálne nastavenie citlivosti zaisťujúce formovanie dynamickej kompenzácie teploty a znečistenia. Zároveň vždy zaznamenáva zmeny podmienok prostredia a vie sa perfektne prispôsobiť. Systém nerozpoznáva len koncentrácie dymu v ovzduší ale aj poškodenia alebo upchatie rúr v systéme. Je možné systém konfigurovať na režim deň/noc to znamená keď je v miestnosti obsluha alebo nie je obsluha v dosahu. Jednotka merania je obzvlášť stabilná a ponúka optimálne vlastnosti pre svetlé,tmavé, malé a veľké dymové častice a aby nič neostalo na náhodu meria sa každá častica dvakrát. Patentovaný elektronický filter zabezpečuje elimináciu častíc, ktoré nepatria dymu.