V roku 2019 spoločnosť Ax-Trade rozšírila svoju činnosť a živnostenský list o podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, služby v oblasti logistiky a cestnej dopravy, a to najmä v oblasti prepravy odpadových materiálov.

Naša spoločnosť ponúka poskytovanie komplexných služieb individuálne podľa požiadaviek a potrieb zákazníka v oblastiach prepravy/zvozu separovaných odpadových materiálov, evidencie a správy odpadového hospodárstva, dočasného skladovania, spracovania a prípravy separovaných odpadových materiálov (plast, hliník) do požadovanej formy, určeného k ďalšej recyklácii – vrátane odovzdania (a v prípade záujmu sprostredkovania predaja) finálnemu spracovateľovi/recyklačnej spoločnosti.